TBT-avtalen i WTO - Tekniske handelshindringer og internasjonal handel med sjømat.

Rapporten består av en presentasjon av TBT-avtalen, en analyse av handelstvister som direkte eller indirekte kan relateres til avtalen, en studie av hvordan Norge håndterer TBT-arbeidet, og eksempler på at Norges fiskeri- og havbruksnæring berøres av tekniske handelshindringer.

NILF-rapport 2002-3
Link og mere info om rapporten:
http://www.nilf.no/Publikasjoner/Rapporter/Bm/2002/R200203Innhold.shtml

Skrevet av Frode Veggeland, Svein Ole Borgen, Stig Gezelius, Christel Elvestad

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern