Tante, barbar eller klan: Om styrets rolle

Dette er en lærebok i styrets rolle.

Sammendrag
Dette er en lærebok i styrets rolle. Den er utviklet gjennom undervisningen ved Siviløkonomiutdanningen i Bodø i perioden 1989-93 og trekker inn resultater fra forskjellige nye prosjekter om styrets rolle gjennomført ved Nordlandsforskning. Bokens formål er å gi en totalforståelse av styreinstitusjonen, og den bidrar med et begrepsapparat om styrer og styrearbeid. Boken inneholder et stort antall casebeskrivelser.

Skrevet av Morten Huse

Publikasjonsnr.
1993-12-10
ISBN
82-7321-233-5
Antall sider 192
Pris kr 230
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern