Sysselsettingsvekst gjennom småforetaksutvikling rapport 3

- en evaluering av programmet "Särskilda regionala åtgärder för regional utveckling och tillväxt".

Sammendrag
Dette er sluttrapporten fra dette prosjektet. I rapporten ser man nærmere på de effekter støtte fra programmet har gitt hos bedriftene. Da sysselsettingsvekst var ett viktig mål i dette programmet har det blitt lagt stor vekt på å undersøke sysselsettingseffektene i bedriftene. I den forbindelse er det gjort analyser med henblikk på både brutto og nettoeffekter. Til slutt i rapporten gjøres det en samlet diskusjon av de to programmene 400 & 800 millionersprogrammene.

Skrevet av Paul Olav Berg, Odd Jarl Borch, Knut Senneseth

Publikasjonsnr.
1997-25
ISBN
82-7321-342-0
Antall sider 154
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern