Sysselsettingsvekst gjennom småforetaksutvikling del 2.

Evaluering på foretaksnivå av programmet "Særskilda regionala åtgärder för regional utveckling och tilväxt".

Sammendrag
I denne rapporten presenteres hvordan SMB´er som har mottatt støtte fra såkalte 400 & 800 millionerprogrammet i Sverige ser på støtten, deres ressurser og strategier kartlegges også. Svarene sammenlignes en kontrollgruppe med likeartede SMB´er, som ikke har fått støtte fra dette programmet. Tilslutt blir en del anbefalinger vedrørende denne typen program lansert.

Skrevet av Paul Olav Berg, Odd Jarl Borch, Knut Senneseth

Publikasjonsnr.
1997-14
ISBN
82-7321-330-7
Antall sider 145
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern