Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe

Om arbeid med berørte av hendelsene 22. juli 2011.

I studien undersøkes sykepleieres arbeid med berørte av hendelsene 22. juli, 2011. Blant temaer som utforskes, er bakgrunnen til sykepleiere som har vært involvert, spektret av oppgaver som de har utført, varighet av oppgavene og erfaringer fra ulike sider av arbeidet. Sykepleieres kompetanse for arbeidet som de har utført i denne sammenhengen, og hvordan de selv har blitt fulgt opp i ettertid, er også undersøkt.

 

 

Publikasjonsnr.
NF-rapport 1/2013
ISBN
978-82-7321-639-7
Antall sider 90
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern