Sykefravær og uføretrygd - et spørsmål om mer enn sykdom og sykelighet

Undersøkelsen viser noe av den kompleksiteten som omgir feltet sykefravær.

Sammendrag
Det gjennomgående perspektivet er samhandling og samspill mellom faktorer. Metodisk tilnærming har vært intervjuer med involverte aktører. Undersøkelsen viser noe av den kompleksiteten som omgir feltet sykefravær. Enkeltindividers fravær fra arbeid kan ikke alltid knyttes til egen sykdom, men kan også knyttes til summen av belastninger i privatliv og i arbeidsliv. Samtidig ser det ut til at fokuset i debatten i for stor grad er rettet mot sykefravær, som er den eneste legitime grunnen til fravær, og i for liten grad er rettet mot fravær. En del fravær er ikke sykdomsrelatert og de virkemidlene som da blir benyttet for å få ned fraværet treffer i liten grad. Arbeidsbetingelser og ledelse kan være faktorer som bidrar til fravær. Det samme kan helse- og velferdstjenestenes organisering.

Skrevet av Lise Lien

Publikasjonsnr.
2007-10
ISBN
978-82-7321-562-8
Antall sider 128
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern