Studenter med forflytningshemminger

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag for DELTA-senteret, og notatet er en del av et større prosjekt om transport for funksjonshemmede finansiert av Samferdselsdepartementet. Datamaterialet er samlet inn fra 29 av landets høgskoler og universitet, samt gjennom en spørreundersøkelse rettet mot studenter med forflytningshemminger. Hovedresultatene fra arbeidet er også publisert i Solvoll m.fl. (2001).

Skrevet av Roar Amundsveen

Publikasjonsnr.
2001-1010
ISBN
0804-1873
Antall sider 43
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern