Strategisk økonomistyring - styrets rolle i praksis og teori

Internasjonaliseringsprogrammet.

Sammendrag
Styrets interne roller presenteres i praksis og ut fra agentteori. Begrepet strategisk økonomistyring presenteres. Dette er en integrering av styrets strategi- og styringsfunksjoner. Rapporten avslutter med forslag til forskning.

Skrevet av Morten Huse

Publikasjonsnr.
1989-14
ISBN
82-7321-113-4
Antall sider 48
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern