Strategiprosesser for smart spesialisering på Østlandet: forslag til prosessplan

Østlandet scorer lavt i nordiske og europeiske indikatorer som viser regional innovasjonsevne. Rapporten foreslår en plan for at prosjekt som tar sikte på å bygge sterkere regionale innovasjonssystem på Østlandet gjennom Smart Spesialisering.

Publikasjonsnr.
NF-notat: 1005/2016
ISBN
0804-1873
Antall sider 44
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern