Stemmer "kartet" med "terrenget"?

Underveisrapport fra en følgeevaluering av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Denne underveisrapporten presenterer datamateriale fra en pågående studie av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, som utføres av Nordlandsforskning på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Publikasjonsnr.
NF 7/2016
ISBN
978-82-7321-671-7
Antall sider 113
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern