Status og utfordringer for Nordlands vannregion

Oppsummering av Scenariokonferanse om vannforvaltning i Bodø 8. mai 2019.

Denne rapporten oppsummerer trender, utfordringer og kunnskapsbehov for helhetlig vannforvaltning av vannregion Nordland og Jan Mayen. Rapporten tar utgangspunkt i presentasjoner og diskusjoner fra Scenariokonferansen Nordland fylkeskommune arrangerte i Bodø 8. mai 2019, og innspillene fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt andre aktører. Rapporten peker på hvordan disse kan bidra til det pågående arbeidet med oppdatering av den regionale vannforvaltningsplanen.  

Publikasjonsnr.
NF-rapport 12/2019
ISBN
978-82-7321-779-0
Antall sider 27
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern