"Språk må inn ørene og ut munnen"

Ei evaluering av Fylkesmannen i Nordlands språktiltak i sør-, lule-, og markasamiske områder.

De samiske språktiltakene Fylkesmannen i Nordland har stått for har gitt positive resultater, er en av konklusjonene i denne rapporten.

Kompetanseheving gir gode resultater. Forskerne har evaluert språktiltak Fylkesmannen i Nordland har hatt ansvar for i sør-, lule og markasamiske områder. Undersøkelsen bygger på et omfattende intervjumateriale og flere spørreskjema med høy. Fra datamaterialet kommer det også fram et klart ønske om videreføring av tiltak og dagens organisering av disse.

Rapporten er skrevet av Marit Solstad fra Nordlandsforskning og Astri Dankertsen fra Universitetet i Nordland.

Publikasjonsnr.
NF rapport: 5/2015
ISBN
978-82-7321-661-8
Antall sider 188
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern