Sør-øst Asia som marked for norsk fisk

Asiatiske markeder for norsk fisk og fiskeprodukter.

Sammendrag
Foreliggende arbeid er et forprosjekt med sikte på å studere de sørøst-asiatiske markedene for norsk fisk. Arbeidet legger vekt på å kartlegge det generelle markedsforhold og de erfaringer og kunnskap som norske fiskeeksportøtrer har. Formålet med dette forprosjektet er å danne et empirisk grunnlag og identifisere de mest kritiske problemstillingene som den norske fiskeeksporten møter i Sør-øst Asia. Sør-øst Asias betydning for norsk fiskeeksport kommer til å øke.

Skrevet av Hu Ying

Publikasjonsnr.
1992-14
ISBN
82-7321-194-0
Antall sider 60
Pris kr 70
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern