Skolehelsetjenesten i den videregående skole

En evaluering av Bodø-prosjektet.

Sammendrag
Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant elever i den videregående skole i Bodø, samt en kontrollgruppe i Rana. Undersøkelsen viser at det er et tydelig behov for skolehelsetjeneste innen videregående skole i Bodø, og at behovet overgår dagens kapasitet. Den store pågangen av elever har ført til at det er blitt mindre tid enn ønsket til forebyggende helsearbeid.

Skrevet av Even Høydahl

Publikasjonsnr.
1997-19
ISBN
82-7321-336-6
Antall sider 70
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern