Skadelige alger - hvordan leve med problemene?

Algeovervåking i Nordland 1992. Analyser av algeprøver fra Nordlandskysten.

Sammendrag
Skadelige alger kan drepe fisk og forgifte mennesker. Rapporten redegjør innledningsvis for denne problematikken, og det pekes på aktuelle tiltak når det gjelder overvåking og beskyttelse av mennesker og oppdrettsfisk. Rapporten presenterer resultater og konklusjoner fra algeovervåkningsaktiviteter for Nordlandskysten i 1992 - aktiviteter som har vært gjennomført i regi av HSN, NF og Fiskeridirektoratet, koordinert av HOV-senteret i Bergen. Fiskedrepende Chrysochromulina-oppblomstringer var et stort problem i Nordland våren 1991. Algetypen var tilstede, spesielt i nordlige Nordland, også i 1992, men uten å forårsake påviselig skade. Skjellgiftalger av typen Alexandrium var mest i fokus i Trøndelag og Nordland denne sesongen, og Næringsmiddeltilsynet formidlet advarsel om skjell-høsting i tråd med overvåkningsdata og giftanalyser. Algeovervåking i kombinasjon med giftanalyser vil bedre mulighetene for skjelldyrking i Norge. Dette vil også sikre befolkningen mot forgiftninger og trygge eksporten av oppdrettsfisk fra Norge.

Skrevet av Åge Mohus, Kristin Heidal

Publikasjonsnr.
1993-03
ISBN
82-7321-228-9
Antall sider 46
Pris kr 60
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern