Sesongsysselsetjing i reiselivsnæringa i Nordland

Sesongsysselsetjing i reiselivsnæringa er tema for dette notatet, som er basert på ei erkjenning av at det er behov for å skaffe fram meir kunnskap om dette området i Nordland.

Følgande tema er vektlagt:

  • kartlegging av omfanget av sesongsysselsetjing,
  • identifisering av trekk ved dei sesongsysselsette,
  • kartlegging av reiselivsbedriftenes behov for sesongsysselsette og identifisering av tiltak for å gjere sesongarbeidsplassarm eir stabile og attraktive.

Arbeidet med forprosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune.

Publikasjonsnr.
NF-Notat 10012/2014
ISBN
0804-1873
Antall sider 13
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern