Sammendrag av resultater fra videredataanalyse i Fase 1 av "Det Nye Barnevernet"

Arbeidsnotat med analyse av datamateriale fra prosjektet Det Nye Barnevernet.

Sammendrag
Analysene forteller som helhet at barnevernsbrukere er en variert gruppe mennesker med ulike behov og karakteristikker, og at vi ikke kan betrakte disse menneskene som en "standardisert" gruppe mennesker, ettersom de har det fellestrekket at de mottar hjelp fra barnevernet. Dette gir oss den lærdommen at forskning på dette feltet bør kombinere kvalitative og kvantitative analyseteknikker, og at tallmateriale alene ikke gir et fullstendig bilde av hvem barnevernsbrukerne er som mennesker.

Skrevet av Annelin Gustavsen

Publikasjonsnr.
1006-2010
ISBN
0804-1873
Antall sider 22
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern