Samisk via fjernundervisning

Samisk via fjernundervisning - ei kartlegging og veien videre gir en oversikt over og vurdering av kvaliteten på fjernundervisning (FU) i sør-, lule- og nordsamisk språk basert på kartleggings- og intervjudata.

Selve fjernundervisningen drives ganske likt, mens tilbydernes tilleggsopplegg varierer fra ingenting til samlinger/hospitering fra noen dager og opp til seks uker. Tilgjengelig teknologi og organisatoriske forhold har betydning for kvaliteten, og FU kan styrkes ved å sikre profesjonaliserte tilbydere, kompetanseheving vha et nasjonalt senter for samisk fjernundervisning, et ryddigere finansieringssystem, og en noe mer ensartet modell for opplæring.

Skrevet av Marit Solstad, Aila Marge Varsi Balto, Karl Jan Solstad 

Publikasjonsnr.
NF-rapport 10/2012
ISBN
978-82-7321-632-8
Antall sider 150
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern