Samisk i barnehagen?

Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager.

Publikasjonsnr.
NF-Rapport: 2/2015
ISBN
978-82-7321-658-8
Antall sider 112
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern