Sámi sisdoallu mánáidgárddis: Sámedikki doarjjaortnegiid árvvoštallan mat gusket mánáidgárddiide

Raporta ovdandivvu mánáidgárddiid siskkáldas ja olgguldas eavttuid ovttasdoaimma, mat váikkuhit dasa go galgá addit sámi mánáide mánáidgárdefálaldaga mii doaimmahuvvo sámi giela ja kultuvrra vuođul ja mii nanne sin sámi identitehta ja giellaovdáneami.

Dat čájeha stuora erohusaid báikkis báikái dan ektui makkár gielladoarjja mánáin lea ja man nanus sámegiella lea birrasis. Ollu mánáidgárddit doibmet nugo mii leat gohčodan guovttegielat mánáidgárdin, gos rávisolbmot sámástit, muhto mánáid gulahallangiella lea oalle  muddui dárogiella. Árvvoštallama vuođul ávžžuhuvvo Sámediggi ásahit doarjaga mii meroštallojuvvo dárbbuid vuođul, nannen dihtii mánáidgárddiid giellabarggu doppe gos mánáin lea heittot gielladoarjja birrasis. Dat livččii dehálaš doarjja giela ealáskahttinbargui, ja seammás sáhttá oktasaš vuođđodoarjja sihkkarastit buriid rámmaid kulturgaskkusteapmái. Jus bijašii veaháš luvvosit eavttuid maid vuođul dáru mánáidgárddit sáhttet oažžut doarjaga giellaoahpahussii, de soaittáše eanet sámi mánát oažžut oahppofálaldaga sámegielas.

Publikasjonsnr.
NF-Rapport: 4/2015
ISBN
978-82-7321-660-1
Antall sider 112
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern