Samdrifter i landbruket

Konsekvenser for inntransport av melk og slaktedyr.

Sammendrag
I rapporten beskrives logistikken og kostnadene knyttet til inntransport av melk til meieri og dyr til slakteri, og det diskuteres prinsipielt og med utgangspunkt i en case, hvilken betydning flere samdrifter i landbruket (færre ”hentepunkter”) vil ha for inntransportkostnadene fra primærprodusent til foredlingsanlegg. Eksempler og empiri er i hovedsak hentet fra Tine Meieri Nord og Gilde Nord-Norges Salgslag, men konklusjonene vil også ha gyldighet for andre deler av landet. Rapporten beskriver også konsekvensene for kraftfôrleverandørene ved færre leveringspunkter, med utgangspunkt i leveringsområdet til Felleskjøpet Trondheim

Skrevet av Gisle Solvoll, Roar Amundsveen

Publikasjonsnr.
2003-01
ISBN
82-7321-471-0
Antall sider 84
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern