Samarbeid - ikke - stå alene. Evaluering av ETS-prosjektet

De tre kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland har gjennomført et samarbeidsforsøk, som er blitt evaluert av Nordlandsforskning.

Sammendrag
De tre kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland har gjennomført et samarbeidsforsøk, som er blitt evaluert av Nordlandsforskning. Kommunene valgte ikke å slå seg sammen, men å satse på et interkommunalt samarbeid. Det har vist seg vanskelig å utvikle dette samarbeidet. Vanskelighetene kan forstås i lys av de kommunale organisasjonenes egenart. De er politiske organisasjoner, og kjennetegnes av fragmentert ledelse, som har forholdsvis svake virkemidler.

Skrevet av Børre Nylehn

Publikasjonsnr.
1992-32
ISBN
82-7321-213-0
Antall sider 164
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern