Revidert nytte- kostnadsanalyse for utbygging av Stamsund havn

Sammendrag
Notatet bygger på den analysen av utbyggingen av Stamsund havn som ble gjennomført i 1998, jf. Kolstad (1998).

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
2004-1003
ISBN
0804-1873
Antall sider 26
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern