Rett til samisk opplæring – ideal eller realitet

Rapporten dokumenterer elevenes vurdering av egne ferdigheter i samisk, elevenes bruk av samisk i heim og vennekrets, elevenes syn på samisk som fag i skolen, og deres vurdering av arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer i samiskopplæringa.

Sammendrag
Utgangspunkt for denne rapporten er Tiltak 4 i Handlingsplan for samiske språk (2009) som ba om ei kartlegging av elevenes oppfatning av samiskopplæringa. Kartlegginga omfatter elever fra 5.-13. klasse.

Viktige forhold som blir dokumentert i rapporten er (1) elevenes vurdering av egne ferdigheter i samisk, (2) elevenes bruk av samisk i heim og vennekrets, (3) elevenes syn på samisk som fag i skolen, og (4) deres vurdering av arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer i samiskopplæringa.

Elevene vurderer stort sett samiskfaget som viktig og nyttig, men krevende. Når det gjelder læremidler, synes elevene ikke å få et tilbud som er likeverdig med tilsvarende tilbud for norskopplæring eller for første fremmedspråk, engelsk.

Skrevet av Karl Jan Solstad, Annelin Gustavsen, Marit Solstad

Publikasjonsnr.
2011-03
ISBN
978-82-7321-610-6
Antall sider 80
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern