Ressursforvaltning og legitimitetsproblemer

En studie av styringsproblemer ved forvaltning av norsk-arktisk torsk.

Sammendrag
Rapporten tar utgangspunkt i det økende problemet med å skape oppslutning om effektive reguleringer av fisket på norsk-arktisk torsk, å sikre ressursmessig vedlikehold og økonomisk langtids-utbytte, med særlig vekt på kystfiskernes situasjon. Ved å følge reguleringspolitikken over tid påpekes den nære sammenheng mellom endringer i legitimitetsgrunnlaget og forvaltningspolitikken. Hensynet til ressursvedlikehold har måttet vike til fordel for å skape aksept for reguleringsinngrep. Et underliggende problem i denne forbindelsen er kostnadsfordelingen av reguleringsinngrep ut fra oppfattet årsaksforhold til ressurskrisa. Ved mer effektive reguleringsinngrep har en således stått ovenfor økende problemer med å legitimere den offentlige politikken.

Skrevet av Bjørn K. Sagdahl

Publikasjonsnr.
1992-15
ISBN
82-7321-195-9
Antall sider 90
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern