Reiselivets samfunnsmessige betydning

Rapporten belyser reiselivets samfunnsmessige virkninger gjennom studier av økonomiske og sysselsettingsvirkninger av reiselivet i fire utvalgte områder i Nord-Norge.

Sammendrag
Rapporten belyser reiselivets samfunnsmessige virkninger gjennom studier av økonomiske og sysselsettingsvirkninger av reiselivet i fire utvalgte områder i Nord-Norge. I hvert av områdene Grong, Sør-Helgeland, Senja og Hammerfest er direkte næringsvirkninger og indirekte virkninger klarlagt.

Skrevet av Morten Huse, Torstein Gustavsen

Publikasjonsnr.
1994-01
ISBN
82-7321-243-2
Antall sider 142
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern