Regulering mellom flåte og marked?

Konsekvenser av endringer i Råfiskloven.

Sammendrag
Rapporten sammenligner regionale variasjoner i praktiseringen av Råfiskloven og EU's PO ordning - og diskuterer noen hypoteser om virkningen av Råfisklovens monopol.

Skrevet av Inge Thomesen, Åge Mariussen

Publikasjonsnr.
1994-06
ISBN
82-7321-249-1
Antall sider 140
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern