Regionstyret

Regionstyret i Sparebanken Nord-Norge.

Sammendrag
Rapporten beskriver forventninger og funksjoner til regionstyrene i Sparebanken Nord-Norge. Dette er gjort gjennom en tredelt empirisk studie basert på gjennomgang av styreprotokoller, spørreskjemaer og dybdeintervjuer. Undersøkelsen viser hvordan forskjellige interessenter har varierende forventninger til regionstyrene, og den belyser hvordan ressursene i regionstyret og regionstyremedlemmer kan utnyttes.

Skrevet av Morten Huse

Publikasjonsnr.
1993-10
ISBN
82-7321-235-1
Antall sider 113
Pris kr 145
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern