Regionale virkninger av televirksomhetens utvikling

Teletjenester og regional økonomi.

Sammendrag
Rapporten er en kvalitativ studie over regionale virkninger av televirksomhetens utvikling internasjonalt. Rapporten har som formål å fange opp vesentlige problembehandlinger som belyser kunnskapsutvikling innen distrikts- og teleforskning.

Skrevet av Brynjolv Anke, John Skår

Publikasjonsnr.
1992-39
ISBN
82-7321-221-1
Antall sider 45
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern