Regionale utviklingsprogram 1999 - utvikling og utfordringer

Sammendrag
Målsettingen med dette arbeidsnotatet er å gi en vurdering av arbeidet med fylkenes regionale utviklingsprogram. Nordlandsforskning har fulgt denne prosessen på oppdrag fra KRD siden 1996 . Her tar vi utgangspunkt i programmene slik de foreligger for 1999; vi har imidlertid også supplert denne dokumentstudien med enkelte data fra Nordlandsforsknings evaluering av kvinnesatsinga i distriktspolitikken - også på oppdrag fra KRD. Dette er et utdrag av kvantitative data knyttet til samhandlingen mellom fylkene og SND. I tillegg har vi knyttet drøftingen an til fylkenes egenvurdering av arbeidet med regionale utviklingsprogram, basert på intervjudata fra samme evaluering.

Skrevet av Arild Gjertsen, Merethe Sollund

Publikasjonsnr.
1999-1024
ISBN
0804-1873
Antall sider 32
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern