Regional kompetansestrategi for Nordland: datagrunnlag og diskusjoner

Dette arbeidsnotatet er utformet på oppdrag for Nordland fylkeskommune. Notatet er ment å fungere som et underlag til fylkeskommunens arbeid med å utvikle en regional kompetansestrategi for Nordland. Notatet bygger på en sammenstilling av eksisterende data og forskning. Notatet tar avslutningsvis opp noen diskusjoner som vi anser som relevante for å utvikle en kompetansepolitikk framover.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1010/2018
ISBN
0804-1873
Antall sider 34
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern