Reform 97 - skolen og kommunen

I rapporten undersøkes hvordan 12 kommuner iverksetter ”Reform 97” i skolene.

Sammendrag
I rapporten undersøkes hvordan 12 kommuner iverksetter ”Reform 97” i skolene. Undersøkelsen er basert på intervju med kommunal ledelse, skoleledelsen, rektorer og lærere i skolene og tilslutt foreldrerepresentanter og tillitsvalgte. De viktigste endringer er: Driftsansvaret eller resultatansvaret delegeres i større grad til den enkelte skole ved; Innføringen av en 2 nivå modell for organisering av kommunen. Skolesjefens driftsansvar reduseres og skoleutvikling blir av noen kommuner ivaretatt som en felles dialog og i andre kommuner overlatt til den enkelte skole. Lederrollen i skolen er under endring. Arbeidsgrupper (team) bidrar til at det skolefaglige ansvaret mer forvaltes av lærerne, hvor også kvalitetsarbeidet og skoleutvikling er forankret. Det er forskjeller i utviklingen av skolen mellom kommunene knyttet til 3 faktorer. Ivaretakelse av en brobyggingsfunksjon. Utformingen av rektorrollen i skolen.. Delegering til arbeidsgrupper/team internt i skolen og bruk av plangruppe.

Skrevet av Nils Finstad, Gro Kvåle

Publikasjonsnr.
2003-06
ISBN
82-7321-476-1
Antall sider 135
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern