Redusere marint avfall fra fiskeflåten (REMAFISK) - Sluttrapport

REMAFISK ble gjennomført i perioden april 2017 til august 2018. Gjennom dialog med fiskere har prosjektet samlet ny kunnskap om fiskernes holdninger til marint avfall.

Prosjektet har også etablert et lokalt nettverk mellom fiskere, havnemyndigheter, avfallsselskap og forskere, med fokus på løsninger for håndtering av fiskeriavfall i havnene. Kunnskap og holdninger har vært hovedfokus for prosjektets arbeid med utdanningsmoduler for fiskere og fiskeristudenter. Undervisningen har bidratt til økt forståelse og kunnskap om marin forsøpling blant både unge og etablerte fiskere.

Publikasjonsnr.
11/2018
ISBN
978-82-7321-753-0
Antall sider 30
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern