Rederisamarbeid i kystflåten. Konferanserapport

Konferanserapport om rederisamarbeid i fiskeflåten.

Sammendrag
Konferanserapport om rederisamarbeid i fiskeflåten. Delrapport til DU/LOS- prosjektet "driftseffektivisering og rederisamarbeid i fiskeflåten"

Skrevet av Frank Gullvik, Jan-Erik Sverre

Publikasjonsnr.
1990-4003
ISBN
82-7321-142-8
Antall sider 120
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern