Rapportering fra Forsightprosess for Arena-klyngen "Innovative opplevelser"

- gjennomført i tidsrommet september 2008 - april 2009. Foresightprosessen i Arenaprosjektet ”Innovative opplevelser” har vært gjennomført som en del av første års aktivitet i hovedprosjektet. Nordlandsforskning har i samarbeid med Telemarksforskning og prosjektledelsen hatt det faglige ansvaret for gjennomføringen og oppsummeringen av foresightprosessen, der bedriftene i klyngen har vært de viktigste deltakerne i utviklingen av fremtidsbildene.

Sammendrag
Prosjektgjennomføringen inngår som en del av utviklingsaktiviteten i VRI-programmet i Nordland (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon), som er etablert i et samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Partnerskap Nordland med Nordland fylkeskommune som prosjektleder. Støtten fra VRI-programmet har vært en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre foresight-prosessen i arenaklyngen ”Innovative opplevelser”. Foresight inngår i VRI-programmet som et av de tiltak som benyttes for å legge grunnlaget for økt regional samhandling og erfaringene fra ”Innovative opplevelser” vil også inngå som en viktig del av forskerprosjektet og følgeforskningen i VRI-programmet.

Skrevet av Jarle Løvland, Roar Samuelsen

Publikasjonsnr.
2009-1007
ISBN
0804-1873
Antall sider 46
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern