Rapport fra algeovervåking, Vega 1987 og 1988

Rapporten presenterer resultater fra algeovervåking av vannprøver tatt ved Igerøy, Vega kommune.

Sammendrag
Rapporten presenterer resultater fra algeovervåking av vannprøver tatt ved Igerøy, Vega kommune i 1987 og 1988. Alle observerte arter er registrert men det er lagt spesiell vekt på aktuelle giftige alger og potensielle problemalger.

Skrevet av Kristin Heidal

Publikasjonsnr.
1989-05
ISBN
82-7321-102-9
Antall sider 15
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern