Produksjonsvariasjon og forbedringspotensiale i nordnorsk melkeproduksjon

Samarbeidsstrategier mellom små og mellomstore gårdsbruk og mottaksleddet.

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet er en del av resultatet fra det brukerstyrte prosjektet ”Samarbeidsstrategier mellom små og mellomstore gårdsbruk. Veivalg for utnyttelse av markedsmuligheter”. Prosjektet er finansiert med 50% fra NFR, og resten fra TINE Nord-Norge og Gilde NNS som har deltatt aktivt med å framskaffe tallmateriale og vurdering av de faglige resultatene.

Skrevet av Åsbjørn Karlsen, Bjørn Brastad, Helge Øksendal

Publikasjonsnr.
2004-1005
ISBN
0804-1873
Antall sider 22
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern