Produksjonsbetingelser og dannelse av nitritt i satskulturer med flagellaren Isochrysis galbana

Produksjonsbetingelser og dannelse av nitritt i satskulturer med flagellaren Isochrysis galbana, tilsatt dypvann fra Nord-Norsk kystfarvann. Algekulturer som føde for skjell.

Sammendrag
Rapporten presenterer metodeutvikling og måling av vekst hos en encellet alge som benyttes som startfôr i yngeloppdrett av skjell. Forsøkene har til hensikt å teste dypvann som mediebærer, utprøve oppskalering til storskaladyrking samt registrere nitrittproduksjon i algekulturen.

Skrevet av Elisabeth Roman Øien

Publikasjonsnr.
1989-13
ISBN
82-7321-112-6
Antall sider 57
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern