PP-tjenesten i Nord-Norge

Kompetansekartlegging i Nordland, Troms og Finnmark.

Arbeidsnotatet er utviklet på oppdrag fra Statped nord, Fylkesmannen i Finnmark, Troms og Nordland.

Publikasjonsnr.
NF Notat nr. 1001/2014
Antall sider 42
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern