Planlagt og iverksatt?

Om kommunenes gjennomføring av individuelle tiltaksplaner i forbindelse med reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming. Erfaringer fra Nordland.

Sammendrag
Følger kommunene opp de individuelle tiltaksplanene som ble utarbeidet i forbindelse med reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming? Dette har vi spurt pårørende i 26 kommuner i Nordland om. Rapporten viser bl.a. i hvilken grad planlagte tiltak og tjenester er satt i verk, og hvordan de pårørende vurderer tilbudene.

Skrevet av Rita Beate Lund

Publikasjonsnr.
1992-38
ISBN
82-7321-220-3
Antall sider 116
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern