Pedagogiske styrkingstiltak 1994-1997

Anvendelser, begrunnelser og vurderinger. Vurdering av pedagogiske styrkingstiltak i Nordland, Troms og Finnmark.

Sammendrag
Rapporten vurderer bruken av pedagogiske styrkingstiltak i grunnskolene i Nord-Norge i perioden 1994-97. Midlene er styrt og administrert av de statlige utdanningskontorene i de tre fylkene. Midlene har i hovedsak gått til større utviklingsprosjekt, støtte til regionale samarbeidsorgan og FoU-miljøer. Noe er gått til utviklingstiltak i enkeltskoler. Tiltakene retter seg mot særlige utfordringer i det enkelte fylket.

Skrevet av Torill Nyseth, Paul Pedersen

Publikasjonsnr.
1997-16
ISBN
82-7321-332-3
Antall sider 106
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern