Overnattingsbedriftenes syn på samferdselstilbudet til og fra Nord-Norge

Samferdselstilbudets betydning for nord-norske overnattingsbedrifter ut fra tilfredsstillelse av preferanser blant turistene.

Sammendrag
Prosjektet tar for seg sammenhengen mellom samferdselstilbudet og turiststrømmer. Konkret vises til en empirisk undersøkelse blant nord-norske overnattingsbedrifter og deres vurderinger av denne sammenheng for deres bedrifter. Også reiselivssjefer i landsdelen blir spurt. Det gjøres ellers sammenligninger med en undersøkelse innen nord-norsk næringsliv generelt angående samferdselstilbudet for Nord-Norge.

Skrevet av Øystein Jensen

Publikasjonsnr.
1989-06
ISBN
82-7321-103-7
Antall sider 46
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern