Overnattings-, passasjer- og trafikktall for Lofoten 2019 - med historiske utviklingstrekk

Dette notatet inneholder tallgrunnlag på gjestedøgn, passasjertrafikk berge, biltrafikk, passasjertrafikk fly og antall flygninger til og fra Lofoten i rutetrafikk.

Tallgrunnlaget som dette arbeidsnotatet bygger på er innhentet gjennom arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling for Destination Lofoten, og som del av besøksforvaltnings-samarbeidet med Nordland fylkeskommune, kommunene i Lofoten, Lofotrådet og Lofotkraft. Det er i liten grad drøftinger og diskusjoner i notatet.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1003/2020
Antall sider 30
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern