Oterdietten langs en fjord - kyst gradient i Salten

Foreløpige resultater.

Sammendrag
Det ble bevilget midler fra Viltfondet i 1999 til en kartlegging av oterbestanden basert på sportegnmetoden langs en fjord – kyst gradient i perioden 1999 – 2000, hvor vi også samlet inn byttedyrsrester fra oterens markeringsplasser.

Skrevet av Roger Johansen

Publikasjonsnr.
2004-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 17
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern