Organisering av voksenopplæring i Nordland. - Utprøving av ulike modeller i Vest-Lofoten og Vefsn

Behov for - organisering av voksenopplæring i Nordland.

Sammendrag
I Vest-Lofoten og Vefsn er det forsøkt utviklet en organisering av voksenopplærinen nærmere brukersida. "Voksenopplæringen" i Vest-Lofoten ble et fleksibelt organ som tilbydde opplæring over et bredt spekter mot ulike målgrupper. I Vefsnprosjektet ble treindustrigruppa et organ som ivaretok felles opplæringsbehov i denne bransjen.

Skrevet av Asbjørn Karlsen

Publikasjonsnr.
1992-34
ISBN
82-7321-215-7
Antall sider 55
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern