Oppsummering av Mental Helse Ungdom (MHU) og Barn av Rusmisbrukeres (BAR) (pilot)kurs i brukermedvirkning

Dette arbeidsnotatet oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse med påfølgende telefonintervjuer blant deltakere i pilotkurset ‘kurs i brukermedvirkning’ (avholdt 7.-9. september 2019) i regi av Mental Helse Ungdom (MHU) og Barn av Rusmisbrukere (BAR).

Kurset er en videreutvikling av organisasjonenes kursopplegg for brukermedvirkere. Nordlandsforskning har tidligere skrevet et arbeidsnotat som oppsummerer evalueringen av kursdeltakeres erfaring med tidligere arrangerte kurs (Fra erfaring til kompetanse: Opplæring til brukermedvirkere og erfaringskonsulenter, 2019). Det nevnte arbeidsnotatet baserer seg på data fra kursdeltakere i organisasjonene Mental Helse Ungdom (MHU), Barn av Rusmisbrukere (BAR) og Landsforeningen for Barnevernsbarn (LFB). LFB har imidlertid besluttet å fortsette kursutvikling på egenhånd, slik at spørreundersøkelsen og telefonintervjuene som har blitt utført i forbindelse med denne siste evalueringen kun har blitt gjort med kursdeltakere fra MHU og BAR.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1005/2019
ISBN
0804-1873
Antall sider 14
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern