Opplevelsesbasert verdiskaping

Opplevelsesbasert verdiskaping: eksplorativ verktøyutvikling og organisasjonslæring. Prosjektet er første skritt på vei mot å utvikle en verktøykasse for opplevelsesbasert verdiskaping som er skreddersydd sammen med og for bedriftene i Arenaprosjektet Innovative opplevelser.

Sammendrag
Arbeidet med prosjektet har vært basert på antakelsen om at nyere teori og forskningsbasert kunnskap om at nyere teori og forskningsbasert kunnskap om opplevelsesnæring og skaping av opplevelser gir mening i forhold til hverdagen i bedriftene som deltar i Arenaprosjektet Innovative opplevelser. Denne typen kunnskap har gjennom flere delaktiviteter i Arenaprosjektet vist seg å være et nyttig redskap for kompetanseutvikling og forskningsbasert innovasjon på feltet i Nordland.

Skrevet av Roar Samuelsen, Erika Søfting, Bjørn Ekelund, Jarle Løvland

Publikasjonsnr.
1001/2010
ISBN
0804-1873
Antall sider 120
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern