Oppdatert maktpolitisk vurdering av regionreformen på Nordmøre

Et scenario der fem Nordmørs-kommuner går inn i Trøndelag: Smøla, Aure, Halsa, Surnadal og Kristiansund.

Dette arbeidsnotatet ble utarbeidet av Nordlandsforskning med bakgrunn i en kontrakt med Kristiansund kommune. Bakgrunnen for avtalen var resultat fra tidligere analyser gjennomført av Nordlandsforskning i Møre og Romsdal.

ISBN
0804-1873
Antall sider 21
Last ned PDF

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern