Omstilling? Skisse til en institusjonell analyse av regionale omstillingsprosesser

Omstillingsprosesser i råstoffbegunstigede regioner.

Sammendrag
Omstilling kan analyseres som institusjonelle endringer. Med dette utgangspunktet diskuterer rapporten erfaringer fra industri- og kystregioner.

Skrevet av Åge Mariussen

Publikasjonsnr.
1994-03
ISBN
82-7321-245-9
Antall sider 68
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern