Omstilling og regional utvikling

Koordinering av omstillingsnettverk.

Sammendrag
Rapporten drøfter betingelser for regional utvikling og omstilling. Forholdet mellom globalisering, regionalisering og statlig regulering belyses med utgangspunkt i ulike undersøkelser.

Skrevet av Bjørn T. Asheim, Jan Heiret, Arne Isaksen, Åge Mariussen, Tor Selstad

Publikasjonsnr.
1997-21
ISBN
82-7321-338-2
Antall sider 240
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern